CUT STEEL

Nagroda Jakość roku 2020

Godło promocyjne Jakości roku 2020 przyznaną przez Fundację Qualitas.