CUT STEEL

Działalność naukowa

CUT STEEL W RAMACH BADAŃ I ROZWOJU NAUKOWEGO

Prowadzimy działalność naukową we współpracy z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

Realizujemy współprace naukowo-badawcze i prace rozwojowe z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz Instytutem Obróbki Plastycznej w Poznaniu.

Współpracujemy także z Krakowskim Instytutem Technologicznym, Warszawskim Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową z Konina oraz Akademią Kaliską.

28.11.2018- 19.08.2019 – wraz z  University of Windsor (Canada) prowadziliśmy projekt: Badania na temat właściwości mechanicznych zgodnie z normami ISO i ASTM.

Prowadzimy badania właściwości mechanicznych różnych materiałów konstrukcyjnych. Badania dotyczą realizacji testów tarcia i zużycia ostrzy skrawających podczas obróbki trudnoskrawalnych materiałów ze stali austenitycznej kwasoodpornej.

Realizowane testy eksploatacyjne dotyczą wyznaczenia różnych wskaźników stępienia i zużycia płytek ostrzy skrawających oraz wyznaczenia ich trwałości w różnych procesach mechanicznych.